Новини Събития

Българската Travel TV ще обслужва Министерството на туризма

  22.09.2021 12:08  
Българската Travel TV ще обслужва Министерството на туризма

Министерството на туризма е сключило два договора за обслужване след проведена обществена поръчка с „Ейч ди ченъл“ ЕООД, което е собственик на българската Travel TV, установи проверка на TravelNews в регистъра. Компанията няма нищо общо с международния канал Travel Channel.

Стойността на договорите е 200 000 лв. без ДДС. Единият е за заснемане и осигуряване на висококачествен снимков материал за всеки един от 9-те туристически района на страната. Вторият договор е за заснемане и изработване на рекламни видеоклипове за популяризиране и промотиране на деветте туристически района. Поръчката е по проект "Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг" и проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“  по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Собственик на „Ейч ди ченъл“ ЕООД е Павел Павлов, показва справка в „Търговския регистър“. Компанията е сред редовните участници в обществени поръчки за видео клипове, събития, рекламни и информационни материали. Обслужва и редица общини в страната. Договорите на фирмата надхвърлят 1 770 000 лв., показва справка в търсачката за обществени поръчки на Bird.bg.

В процедурата са участвали още „Новиза“ ЕООД, „Триера комюникейшънс“ ЕООД, „Трауминвест“ ЕООД, СЦ КОМПЮТЪР-Ю-ВИ-ТИ АД, Консорциум "ВИРТУР", „Интергруп къмпани“ ООД, Студио Чарли филмс ЕООД и „Адвер Тех“ ООД.

Мирослав ИвановАнкета

Къде искате да пътувате през 2022 г.?


Резултати