Хотели

Помощта 60/40 трябва да се отпуска и при 20 на сто спад от оборота

  19.11.2021 15:52  
Помощта 60/40 трябва да се отпуска и при 20 на сто спад от оборота

Туристическият сектор изживява една от най-големите кризи през последните десетилетия. Застрашено е съществуването на бранша, който допринася за сериозен процент от БВП и чиято дейност е структуроопределяща за българската икономика. Ако България иска туризмът да остане важна и стратегическа част от икономиката й, то секторът трябва да е държавен приоритет. Това са категорични от Алианса на туристическата индустрия в България (АТИБ),на който Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРАе съосновател и член. По предложение на БХРА, прието от колегите от АТИБ, Алиансът организира поредица от срещи с представители на политическите сили, кандидати за настоящия парламент. На тях от АТИБ представиха своята визия за развитие на сектора и краткосрочните мерки, които са необходими за оцеляването на индустрията. Едва след като е гарантирано оцеляване на сектора е възможно да се мисли за надграждане и реформи, подчертават от АТИБ.

От Алианса на туристическата индустрия в България са заявили по време на разговорите с представителите на политическите сили, че очакват от новия кабинет незабавно да изработи цялостна програма за подпомагане на туризма. Като част от подобна нова програма, действието на мярката 60/40 трябва да се удължи с поне 1 година. От АТИБ настояваме да се приоритизира помощта и да се насочи към онези браншове, които са най-засегнати от кризата, като туризма и свързаните с него авиация и транспорт. За тези сектори отново да се предложат допълнителни средства, както бе въведената мярка 80/20. А в случай на спиране на дейността на представителите на туристическия бизнес или съществено ограничение на работата му заради налагани мерки, помощта да се трансформира в 80/0, настояват от АТИБ. Това би показало, че държавата наистина счита туризма за приоритет и за важен отрасъл за икономиката, който е най-пострадал от кризата, като отчита и факта, че секторът допринася за между 11 и 13 на сто от БВП. За съжаление, по време управлението и на служебния кабинет по никакъв начин не стана ясно, че туризмът е приоритет за правителството, дори за екипа на служебния министър на туризма, за което говори фактът, че не бяха предприети мерки, за които не се изискваше финансиране, а само организация и стиковане между институциите.

Да се промени критерият за оценка за допустимост на кандидатите по Мярка 60/40, като се приеме съпоставката да бъде на средна годишна база, спрямо 2019 година, при минимум 20 % спад в бизнеса.

Друг основен проблем е определянето на общия размер на предоставените средства, откъдето категорично може да се направи извода, че не се отчита ясно изразеният сезонен характер в сектора хотелиерство и ресторантьорство, подчертават от АТИБ.

В тази връзка от Алианса настояват помощта да е на база реалното брутно възнаграждение на всяко лице, като за база да се взема месеца, в който лицето е назначено на работа.

Ако се реши да не се предоставя помощта 60/40, то настояваме да се предоставят нисколихвени кредити, предоставени от държавата, категорични са от АТИБ.