Анализи Новини

TravelNews представя коалиционното споразумение в сектор Туризъм. Премахват концесиите на плажовете

  12.12.2021 12:25  
TravelNews представя коалиционното споразумение в сектор Туризъм. Премахват концесиите на плажовете

Премахване на концепцията българските плажове и ски зони да се отдават на концесионни договори. Това е едно от най-важните неща, записано в коалиционното споразумение между четирите бъдещи управляващи партии „Промяната продължава“, БСП, ИТН и ДБ, с което TravelNews разполага. Премахването на концесионните договори ще се случи след анализ и широко обсъждане, се посочва в споразумението.

Освен това се предвижда създаване на цялостна стратегия за развитие на туризма в България по региони, по сектори, според категоризираните ресурси, чрез изграждане на комплексен продукт, като средство за постигане на устойчиво развитие на сектора и ясен стремеж за достигане на по-голям относителен дял от БВП. Преди Ковид пандемията през 2019 г. секторът заемаше почти 15% от БВП. Предвижда се по-добро качество на живот в местните общности, осигурено чрез туризма, посредством приоритетно включване на местната общност в услугите, вместо на външни агенции, оператори, водачи и др. бизнес оператори. Повече възможности за микро и малък бизнес на местните в туризма и програми за обучение на местните общности.

Вижте цялото споразумение надолу!

ТУРИЗЪМ

1. Фокус върху разнообразието от туристически дадености. – 1

2. Туризмът да е не само 13% от БВП, а да расте с правилно планиране. - 1

a. Избягване на презастрояването. - 1

b. Туризмът да не е само настаняване, а връзка с местното стопанство, занаятчии, услуги. – 1

3. Включване в стратегията идеята за комплексни преживявания през територията ни въз основа на търсенето и интеграция на всички региони в стратегията. -1

4. Създаване на цялостна стратегия за развитие на туризма в България по региони, по сектори, според категоризираните ресурси, чрез изграждане на комплексен продукт, като средство за постигане на устойчиво развитие на сектора и ясен стремеж за достигане на по-голям относителен дял от БВП. -1

5. Задължително опазване на средата. – 1

6. Изпозване на потенциала на държавата без да изключваме нито един регион - 1

По-добро качеството на живот в местните общности, осигурено чрез туризма, посредством приоритетно включване на местната общност в услугите, вместо на външни агенции, оператори, водачи и др. бизнес оператори. Повече възможности за микро и малък бизнес на местните в туризма и програми за обучение на местните общности. -1

7. Проучване на потенциалните възможности за експлоатация на туристическите ресурси на България в конкурентната среда на ЕС и Балканите. - 1

8. Развитие на спа туризма въз основа на националното богатство от над 3600 минерални извори, при съблюдаване на капацитета на ресурса. -1

9. Проучване на инвеститорски интерес при облекчено данъчно облагане на нови инвести, с цел стимулиране на инвестициите в микро и малките предприятия в туризма.

(След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за облекчено данъчно облагане) – 1,3

10. Развитие на конгресния и събитиен туризъм с цел защита на съществуващата база. -1

11. Развитие на здравния туризъм, в частта здравно обслужване на чужденци, при ясен регламент. -1

12. Създаване на 2-ро ниво на категоризация – на курортите по функции и вид, стимулиране на определяне на курортни зони в населените места, с цел стимулиране на местен бизнес и перспектива за различно формиране на туристическия данък, които да се разходва целево за инфраструктура на курортната зона. Политиката за категоризация на туристическите курорти, ще допринесе за обхвата на туристическия данък, което ще освободи капитал на общините за инвестиции в инфраструктурата на курортите, за целите на туристическия бизнес.

(След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за създаване на 2-ро ниво на категоризация – на курортите по функции и вид, стимулиране на определяне на курортни зони в населените места, с цел стимулиране на местен бизнес и перспектива за различно формиране на туристическия данък, които да се разходва целево за инфраструктура на курортната зона ) – 1,3

13. Нормиране на легловата база според ресурсите на курорта. – 1,3 (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за нормиране на легловата база според ресурсите на курорта)

14. Създаване на публичен подробен регистър на ТО, ТА, Хотелиери,

Ресторантьори, екскурзоводи, както и на допълнителните услуги в туризма (концесионери), НПО интегриран в цялата система на организация на

туристическия сектор. -1

15. Разработване на единна уеб-платформа с мобилно приложение, която да съчетава функциите на туристически пътеводител с публични регистри на обектите, операторите, агенциите, хотелиерите, ресторантьорите, къщите и стаите за гости, екскурзоводите и водачите. От тази платформа туристите трябва да получават „пълна картина“ за възможностите за туризъм в даден район – от местата за настаняване и хранене, през туристическите програми, забележителностите и приключенията, до местното меню, специфично предлагано в района.

(След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за разработване на единна уеб-платформа с мобилно приложение, която да съчетава функциите на туристически пътеводител с публични регистри на обектите, операторите, агенциите, хотелиерите, ресторантьорите, къщите и стаите за гости, екскурзоводите и водачите) - 1,3

16. Създаване на правила за ангажирането на заетостта в сектора, с цел създаване на качествено обслужване и повишаване на работните заплати.-1

17. Фокус към най-бедните райони на България - интегриран подход в стратегията за включване на всички области балансирано, според ресурсите. -1

18. Премахване на концепцията българските плажове и ски зони да се отдават на концесионни договори. (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за премахване на концепцията българските плажове и ски зони да се отдават на концесионни договори) – 1, 3

19. Създаване на гаранционен фонд, който да защитава сектора във времена на криза Туроператори – изходящ туризъм. (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за създаване на гаранционен фонд, който да защитава сектора във времена на криза ТО – изходящ туризъм ) -1, 3

20. Осигуряване на енергийни помощи във връзка с цената на тока (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за осигуряване на енергийни помощи във връзка с цената на тока) – 1, 3

Включване на туризма като сектор за частично или цялостно кредитиране за спомагане на дейността към ББР (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за включване на туризма като сектор за частично или цялостно кредитиране за спомагане на дейността към

22. Запазване нивата на ДДС 9% до края на КОВИД кризата (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за запазване нивата на ДДС 9% до края на КОВИД кризата) – 1,3

23. Необходимо е регламентиране на състава на Националния съвет по туризъм, според приноса на туристическите отрасли /сектори/ в държавния бюджет. (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за регламентиране на състава на Националния съвет по туризъм) – 1, 3.

24. Повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор и качеството на туристическия продукт, на основата на партньорство между всички заинтересовани страни. - 1

25. Развитие и прилагане на последнователна политика за развитие на устойчив туризъм. – 1

26. Осъществяване на ефективен национален маркетинг за утвърждаване на България като международна дестинация. – 1

27. Създаване на единна маркетингова концепция с единен бранд „България“ . – 1

28. Алтернативен туризъм – да разгърнем потенциала му през следващите 4 години. – 1

a. Богат микс от услуги;

b. Нови туристически потоци (по-висок клас туристи);

c. Опростени изисквания за микро бизнеса;

d. Условия за физическите лица (пример: да могат да отдават стаи);

e. Промяна за закона за занаятите;

29. Туризъм, щадящ околната среда, културното и историческо наследство – обща рамка на бранша, ангажиран с алтернативен и устойчив туризъм. - 1

30. Опазване на природните ресурси с повишаване на ангажираността на туристическите предприятия и посетителите с опазване на околната среда. -1

a. Опазване на околната среда – диви хабитати;

b. Контрол над замърсяването на въздуха, водата;

c. Правила, в които туристическите места да организират потока от туристи;

d. Възстановяване на културно-историческото наследство ;

e. Насърчаване на местни храни и продукти с допълнителна добавена стойност. Разработване на регионално (местно) меню ;

f. Създаване на фермерски магазини и инициативи (събирателни центрове), които да привличат фермери ;

g. Логистично решение за доставка (достъп) на местни/локални продукти до ресторантьорския бизнес;

h. Въвличане на местната общност за развитие на регионалния туризъм

31. Инфраструктура в селата: -1,3

Достъпът до някои атрактивни дестинации за туризъм в страната е ограничен поради лоша инфраструктура или изцяло липса на такава. Необходимо е обсъждане с МРРБ за възможностите да бъдат подобрени такива пътища, както и възможността подобряването на частни пътища с туристическо значение да бъде подпомагано с данъчни облекчения. (След анализ и широко обсъждане да се обсъдят възможностите да бъдат подобрени такива пътища, както и възможността подобряването на частни пътища с туристическо значение да бъде подпомагано с данъчни облекчения) -1,3

32. Планинските региони: 1,3

a. Привличане на микро и малки предприемачи, които развиват бизнес с дърводобив да се ориентират към бизнес с туристически услуги, био туризъм (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за привличане на микро и малки предприемачи, които развиват бизнес с дърводобив да се ориентират към бизнес с туристически услуги, био туризъм) – 1, 3

b. Да бъдат развивани умения за туристически услуги, първа помощ, залесяване, агро и лесовъдство, екопътеки (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността да бъдат развивани умения за туристически услуги, първа помощ, залесяване, агро и лесовъдство, екопътеки) - 1, 3

33. Велосипеден туризъм. - 1,34

· Разработване на национална велосипедна мрежа с велосипедни маршрути от европейско, национално, регионално и местно ниво

· Създаване на национално координационно звено с представители на ресорни министерства и НПО – приемник на европейската велосипедна федерация ECF (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за:

· Разработване на национална велосипедна мрежа с велосипедни маршрути от европейско, национално, регионално и местно ниво.

· Създаване на национално координационно звено с представители на ресорни министерства и НПО – приемник на европейската велосипедна федерация ECF) -1,3

34. Планински туризъм: 1,3:

След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за:

a. Да се разработи национална стратегия за развитие и поддръжка на мрежата от пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене България, която да включва тяхната класификация, включването им в публичен регистър, част от НТР, като същите бъдат нанесени върху горскостопанските карти.– 1,3

b. Забрана за движение на МПС по част от тези регламентирани пешеходни и велосипедни маршрути. – 1,3

c. Цялостна ревизия на начина на отдаване и стопанисване на високопланинските хижи. - 1,3

d. Изясняване на статута на високопланинските хижите. – 1, 3

e. Категоризация на база достъпност, местоположение, сезонност.- 1, 3

f. Необходимост от закупуване на достатъчен брой въздушни линейки. – 1,3

35. Приемане на стратегия за развитие и увеличаване дела на къмпинг туризма в България. – 1

36. Регулиране и контролиране на дивото къмпингуване по Черноморието и край планинските язовири по начин, по който да не бъдат отблъснати българските туристи. -1

37. Създаване на защитени територии с висок потенциал за устойчив туризъм, биосферни паркове. - 1

38. Възстановяване корабоплаването между населените места по река Дунав за туристически и пътнически цели (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за възстановяване корабоплаването между населените места по река Дунав за туристически и пътнически цели).– 1,3

39. Създаване и регламентиране на нов тип археологически паркове. -1,3 (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за създаване и регламентиране на нов тип археологически паркове)

40. Защита на човешкото право на пейзаж, като съвкупност от хармонично разположени помежду си компоненти. (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за защита на човешкото право на пейзаж, като съвкупност от хармонично разположени помежду си компоненти) – 1, 3

41. Постигане на нулева корупция при изразходване. -1

42. Контрол на разходването на всички средства -1

43. Обособяване на 5 стратегически ресора в рамките на министерство на туризма. -1, 3

a. Морски;

b. Балнео Уелнес и СПА;

c. Културен и друг;

d. Конферентен;

e. Планински и приключенски;

(След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за създаване и регламентиране на 5 стратегически ресора)

1. Всеки ресор да разполага със собствен маркетингов ресурс – 1,3 (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността всеки ресор да разполага със собствен маркетингов ресурс)

2. Към всеки един ресор да има комисия с председател - министърът на Туризма – 1,3

3. (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността ако се приеме всеки ресор да има собствен маркетингов ресур, към всеки един ресор да има комисия с председател - министърът на Туризма);

44. Ревизия и преорганизация на структурата на МТ ( при доказана нужда от това) -1

45. Адаптиране на цялостнана концепция спрямо новите технологии и глобални тенденции – вдъхновяващ брандинг + допълнен с основните видове туризъм с фокус над най-добрите обекти, които да водят до интерес към останалите (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за адаптиране на цялостнана концепция спрямо новите технологии и глобални тенденции – вдъхновяващ брандинг ) - 1,3

46. Прекратяване на порочните и корупционни практики за несправедливо разпределение на средства в маркетинга. -1

47. Промотиране отделните целеви групи туризъм като цяло и по отделно. – 1

48. Координация между Министерство на туризъма и бизнеса за налагане бранд „България“. – 1

49. Активна дигитална стратегия – надграждане на националната имиджова стратегия , която да е измерима. - 1

50. Създаване на условия за първоначално и последващо привличане на българския турист – сегментирано, таргетирано и фокусирано спрямо потребителското преживяване. -1

51. Стимулиране на дуалното обучение. – 1

52. Извеждане на ключови послания (5-те причини защо е привлекателно да се развивате в този бранш). - 1

53. Подобряване имиджа на работодателската марка. -1

54. Създаване на единна платформа за подобряване комуникацията между образование и частния сектор. 1

55. Облекчаване на издаването на онлайн визи и визови центрове. - 1,3 (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за облекчаване на издаването на онлайн визи и визови центрове)

56. Културен туризъм:

1. Изготване на дългосрочна стратегия за културно туристически продукт. - 1

2. Изготвяне на дългосрочна стратегия за активно включване на културно-историческото наследство в българския туристически продукт. -1

57. Уреждане статута на националните курорти (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за уреждане статура на националните курорти). -1,3

58. Изменение на концесионното законодателство – мониторинг и одит относно сключване и изпълнение на договорите (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за изменение на концесионното законодателство – мониторинг и одит относно сключване и изпълнение на договорите). - 1,3

59. Законово регламентиране на настаняването чрез онлайн платформи с цел изветляване на приходите (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за законово регламентиране на настаняването чрез онлайн платформи с цел изветляване на приходите). – 1,3

60. Реално и ефективно използване на системата за туристическа информация. – 1

61. Подобряване координация на дейности между министерство на туризма и останалите министерства и структури. -1

62. Запазване на 9% ДДС за ресторанти и заведения категоризирани в Закона за туризма с още 1 година (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за запазване на 9% ДДС за ресторанти и заведения категоризирани в Закона за туризма с още 1 година). – 1,3

63. Мярката 60/40 да се върне в стария вариант – при доказан 20% спад, вместо 30-40%, както е сега (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за мярката 60/40 да се върне в стария вариант – при доказан 20% спад, вместо 30-40%, както е сега ) - 1,3.

64. Безплатни бързи тестове за клиенти на хотели и ресторанти, които не притежават зелен сертификат (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за Безплатни бързи тестове за клиенти на хотели и ресторанти, които не притежават зелен сертификат). – 1,3

65. Временно замразяване на дейността на неработещи туроператори и други за срок от 1 година.– 1

66. Разработване на Зелени политики – трансформация на българския туристически продукт – паркове за кръгова зелена икономика, местни продукти, представяне, популяризиране. – 1

67. Дигитални политики – трансформация на модела с цел повишаване конкурентноспособността. Нова концепция за туризъм и инвестиции. – 1

68. Инвестиционни политики – нови и иновативни икономически и туристически проекти. - 1

69. Институциални политики – създаване на нови работни места, подобряване на местните икономики. - 1

70. Нов стратегически документ за развитие на туризма в България. – 1

71. Насърчаване окрупняването на национално представителните организации на българския туристически бранш. – 1, 2

72. Преразглеждане политиката за преотдаване концесиите.– 1

73. Брегоукрепване по черноморското крайбрежие, след анализ. - 1,3

74. Анализ и ревизиране програмата за ваучери. – 1,3

75. Ваучери за рехабилитация и рекреация в спа комплексите. – 1,3 (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за ваучери за рехабилитация и рекреация в спа комплексите)

76. Създаване на регистър на туристическите обекти. - 1

77. Дуално образование – търсене начини за допълнителна квалификация на кадрите в сферата според ясно зададени критерии. - 1,3

a. Връзка между образование – бизнес – нужда от кадри;

b. Екскурзии за всички ученици по исторически места и природни забележителности;

(След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за начините на подобряване на връзките между образование, бизнес и нужда от кадри. Да се анализира и възможността за екскурзии на учениците по историческите места и природни забележителности.)

63. Мярката 60/40 да се върне в стария вариант – при доказан 20% спад, вместо 30-40%, както е сега (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за мярката 60/40 да се върне в стария вариант – при доказан 20% спад, вместо 30-40%, както е сега ) - 1,3.

64. Безплатни бързи тестове за клиенти на хотели и ресторанти, които не притежават зелен сертификат (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за Безплатни бързи тестове за клиенти на хотели и ресторанти, които не притежават зелен сертификат). – 1,3

65. Временно замразяване на дейността на неработещи туроператори и други за срок от 1 година.– 1

66. Разработване на Зелени политики – трансформация на българския туристически продукт – паркове за кръгова зелена икономика, местни продукти, представяне, популяризиране. – 1

67. Дигитални политики – трансформация на модела с цел повишаване конкурентноспособността. Нова концепция за туризъм и инвестиции. – 1

68. Инвестиционни политики – нови и иновативни икономически и туристически проекти. - 1

69. Институциални политики – създаване на нови работни места, подобряване на местните икономики. - 1

70. Нов стратегически документ за развитие на туризма в България. – 1

71. Насърчаване окрупняването на национално представителните организации на българския туристически бранш. – 1, 2

72. Преразглеждане политиката за преотдаване концесиите.– 1

73. Брегоукрепване по черноморското крайбрежие, след анализ. - 1,3

74. Анализ и ревизиране програмата за ваучери. – 1,3

75. Ваучери за рехабилитация и рекреация в спа комплексите. – 1,3 (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за ваучери за рехабилитация и рекреация в спа комплексите)

76. Създаване на регистър на туристическите обекти. - 1

77. Дуално образование – търсене начини за допълнителна квалификация на кадрите в сферата според ясно зададени критерии. - 1,3

a. Връзка между образование – бизнес – нужда от кадри;

b. Екскурзии за всички ученици по исторически места и природни забележителности; (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за начините на подобряване на връзките между образование, бизнес и нужда от кадри. Да се анализира и възможността за екскурзии на учениците по историческите места и природни забележителности.)

78. Капиталова инвестиция във всички видове туризъм, след анализ от нужда от такъв тип инвестиция.– 1,3

c. Проектно финансиране;

d. Частни инвестиции и привличане на такива;

e. Приоритетна подкрепа на общини с цялостно готови проекти;

79. Създаване на Институт за иновации в туризма (След анализ и широко обсъждане да се обсъди възможността за създаване на институт за иновации в туризма в Колежите по туризъм). 1,3

80. Помощ за засегнатите самоосигуряващи се лица вписани като професии в НТР – екскурзоводи и планински водачи (След анализи и обсъждане).