Новини Събития

Безденски извори става защитена територия

  27.06.2022 18:23  
Безденски извори става защитена територия

"От днес България има още една защитена територия - природна забележителност „Безденски извори“. Тя се намира се в близост до София - край село Безден, община Костинброд", написа Министърът на околната среда и водите в оставка Борислав Сандов във Фейсбук.
Мотивите на решението по Закона за защитените територии са опазване на карстовите извори като обект на неживата природа с естетична стойност и възможността за развитието на екологосъобразен туризъм. Предложението за обявяване на природната забележителност е на Асоциацията на парковете в България.
Новият обект на защита е с обща площ 161,736 дка в землището на село Безден и се вписва в регистъра на защитените територии на МОСВ. Местността от години е място за туристически посещения, облагородено от общината. Обявяването й за защитена ще подпомогне превръщането й в една от големите туристически дестинации на територията на община Костинброд и ще допринесе за развитието на туризма в нея.
В границите на защитения обект се забраняват риболовът, паленето на огън, сечта, както и замърсяването с отпадъци. Законът не допуска в тази територия търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство на пътища, намаляване на водния отток и промяна в хидрологичния режим на мочурището.