Анализи

Туризмът в ЕС се възстановява, но е под нивата преди пандемията

  08.07.2022 10:10  
Туризмът в ЕС се възстановява, но е под нивата преди пандемията

През последните две години, ограничителните мерки, свързани с пандемията от коронавирус оказаха влияние върху много икономически сектори, включително този на туризма. Най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат сочат, че като цяло туризмът в Европейския съюз е понесъл зашеметяващото въздействие от пандемичните мерки. Въпреки това вътрешният туризъм в Общността се представя малко по-добре от международния.

Първият локдаун през пролетта на 2020 г. изправи туризма пред почти пълно зануляване. Частичното възстановяване на броя на пристигащите в местата за настаняване през лятото на 2020 г. се дължи на вътрешното търсене, тъй като много хора предпочетоха туристическите пътувания в рамките на страните, в които живеят.

В сравнение с предпандемичните юли и август 2019 г. вътрешният туризъм в ЕС е намалял с 9 на сто през същите месеци на 2020 г., докато спадът при чуждестранните туристи е значително по-голям - 65 на сто.

За същия период при разглеждане по категории на местата за настаняване, европейската статистика отчита най-резки спадове на посещенията при:

- хотелите - 39 на сто;
- ваканционно настаняване и други места за кратък престой - 31 на сто;
- площадки за къмпинг, каравани или кемпери - 13 на сто.

Комбинираните данни за юли и август 2021 г. в сравнение със същите месеци година по-рано показват увеличение с 55 на сто на международните туристически пътувания и с 15 на сто за вътрешните пътувания, цитира БТА.

За същия период по отношение на настаняванията, най-голямото увеличения отбелязват:

- хотели - 29 на сто;
- ваканционно настаняване и други места за кратък престой - 25 на сто;
- площадки за къмпинг, каравани или кемпери - 11 на сто.

Спрямо юли и август 2019 г., комбинираните данни за същите месеци за 2021 г. сочат солиден спад на международния туризъм - с 45 на сто, докато при вътрешния туризъм дори е отчетено увеличение - с 4 на сто.

За периода спадове на посещенията се регистрират при:

- хотели - 22 на сто;
- ваканционно настаняване и други места за кратък престой - 13 на сто;
- площадки за къмпинг, каравани или кемпери - 4 на сто.

Данни на Евростат за първото тримесечие на 2022 г. сочат значителни увеличения в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. Вътрешният туризъм се увеличи с повече от два пъти, а международния - с шест пъти. Въпреки че данните илюстрират солидно годишно подобрение в сектора, те остават все още под нивата си отпреди пандемията. През посоченото тримесечие на настоящата година спрямо същия период на 2019 г. вътрешният туризъм намаля с 21 на сто, а международният - с цели 42 на сто.