Новини Събития

Министерството на туризма дава 324 000 лв. на Технологика за поддръжката на ЕСТИ

  29.08.2022 10:54  
Министерството на туризма дава 324 000 лв. на Технологика за поддръжката на ЕСТИ

Министерството на туризма е напът да сключи договор за 324 000 лв. без ДДС с фирмата „Технологика“ за поддръжката на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) за срок от 2 години. Това става ясно от избора на компанията на пряко договаряне, показва справка на TravelNews в регистъра на обществените поръчки. Стойността се доближава до определения таван на процедурата – 333 333 лв. без ДДС. Процедурата е обявена от бившия министър на туризма Христо Проданов, но договорът трябва да бъде сключен от сегашния – Илин Димитров. Тя е на пряко договаряне, защото ЕСТИ беше разработена от „Технологика“, която беше избрана по времето на бившия министър на туризма Николина Ангелкова (ГЕРБ). Стойността на изработката струваше 1.128 млн. лв. Забавянето в изработването и пускането на системата беше около две години, заради дълго проточилите се съдебни дела и обжалвания от другите седем кандидата.

Предметът на настоящата обществена поръчката включва предоставяне на услуги по абонаментна (извънгаранционна) поддръжка на проектирана, разработена и в експлоатация Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и осигуряване на актуализации при нормативни и регулаторни промени. Изпълнителят следва да спазва приложимите нормативни и регулаторни изисквания към ЕСТИ и процесите в нея, приложими към дейността на Министерството на туризма, изискванията на електронното управление в Република България и обхвата и предмета на поръчката във връзка с:

-Поддръжка и осигуряване на ефективна организация на подаването на необходимата информация към ЕСТИ от регистрите за настанени туристи на местата за настаняване и предоставянето й на заинтересованите страни в съответствие със Закона за туризма.

-Поддръжка и осигуряване на работните процеси във връзка с постъпването на данни в централизираната база данни на ЕСТИ, защитата и обработката на данните, и обмена на данни между регистровите системи.

-Осигуряване на актуализация и/или развитие на ЕСТИ при нормативни и регулаторни промени.

ЕСТИ свързва в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините. По този начин се облекчава обменът и обработка на данните от различните регистри. Системата е част от борбата със сивия сектор и е свързана със сигурността на туристите.

Мирослав Иванов