Анализи

Над 731 000 българи са пътували през юли

  29.08.2022 12:14  
Над 731 000 българи са пътували през юли

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2022 г. са 731,7 хил. или с 19,4 на сто над регистрираните през юли 2021 година, а посещенията на чужденци в България са 1 533,5 хил. или с 24,2 на сто повече в сравнение с юли 2021 година, като е регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели. Това съобщи Националният статистически институт.

Транзитните преминавания през страната са 35,1 на сто (538,5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

През юли 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 182,9 хил., Гърция - 179,8 хил., Германия - 60,2 хил., Румъния - 58,8 хил., Сърбия - 38,3 хил., Италия - 26,4 хил., Република Северна Македония - 23,3 хил., Обединеното кралство - 21,8 хил., Австрия - 20,8 хил., Испания - 17,7 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44,5 на сто, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 37,7 на сто, и със служебна цел - 17,8 на сто.

От общия брой чужденци, посетили България през юли, делът на гражданите от Европейския съюз е 53,2 на сто и достига 816.4 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 25,5 на сто, Германия - 19,1 на сто, и Полша - 11 на сто. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 540,3 хил., или 35,2 на сто от всички посещения в България.

Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 200,1 хил. или 37 на сто от посещенията в тази група. През юли  преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 49,2 на сто, следвани от посещенията с други цели - 43,9 на сто, и със служебна цел - 6,9 на сто.