Новини Събития

Организират безплатни туристически обиколки край Варна

  31.08.2022 09:10  
Организират безплатни туристически обиколки край Варна

Интересен проект стартира в близост до Варна. С партньорството на природен парк “Златни пясъци”, сдружение "Непознатите" организира няколко събития за популяризиране на културно-историческото наследство и спортa сред природата. Първото събитие се проведе на 30.08.2022 г. За второто събитие на 08.09.2022 г. може да се обадите на 0888922262 Галин Димитровили или да заявите участие на [email protected] СЪБИТИЕТО Е ИЗЦЯЛО БЕЗПЛАТНО.

В проекта са включени няколко събития с туристически обиколки. Има предвидена богата програма за запознаване с историята на Аладжа манастир и природен парк “Златни пясъци” . Включени са дискусии и форми за неформално обучение на младежи. Как да се ориентирате в гората, как да разпознавате дървесните видове, как да черпите енергия от тях, как изглеждат горските обитатели и кое е типичното за тях.

Провежда се беседа за историята на Аладжа манастир и неговата културна значимост за регион, както и за историята на природния парк и борбата за неговото запазване.

Голяма част от младежите през последните десет години посочват като основен проблем за отсъствието на инициатива от тяхна страна, това че те не са наясно от къде да започнат, за да организират и привлекат съмишленици за тяхна дейност, забавление, проект или идея.

Основната цел на проекта е чрез спортни туристически преходи и информация за културните и други обекти да се създаде интерес на младите хора към спорта, природата и културно-историческото наследство. Да ги инициира да създават собствени приключения, спортни инициативи и други дейности чрез неформално обучение и методика. Проектът се реализира, с финансовата подкрепа на Община Варна - дейност “Младежки проекти 2022” и се съфинансира от СНЦ “НЕПОЗНАТИТЕ”.