Анализи Новини Хотели

Нощувките в хотелите през юли са нараснали с 26%

  12.09.2022 13:36  
Нощувките в хотелите през юли са нараснали с 26%

Очаквано и през юли - първият от двата най-активни за туризма месеци от лятото, нощувките в хотелите и броя на туристите растат. Според данните на Националния статистически институт през месеца са функционирали общо 3615 места за настаняване, или с 18.2% спрямо същия месец на предходната година. Общият брой на нощувките в тях е 5.385 млн., или с 26.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 3.309 млн. нощувки, а българските - 2.075. В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75% от общия брой нощувки на чужди и 38.8% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.7% от нощувките на чужди и 26.5% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.3 и 34.7%.

Броят на пренощувалите се увеличава с 18.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 1.322 млн. Българските граждани, нощували в местата за настаняване, са 643.9 хил. и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Чуждите граждани са 678.4 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки, като 73.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата е 53.4%, като се увеличава с 4.3 процентни пункта в сравнение с юли 2021 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 68.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 48%, и с 1 и 2 звезди - 33.2%. Приходите от нощувки се увеличават с 46.7% в сравнение с юли 2021 г. и достигат 386.6 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 64.5%, така и от български граждани - с 18.4%.