Новини Събития

Китай през погледа на българите е най-новата книга на пазара

  30.09.2022 09:43  
Китай през погледа на българите е най-новата книга на пазара

В новата си книга „Китай през погледа на българите“ Соня Алексиева разказва за професионалните и житейските им истории на 25 известни и неизвестни личности по пътя на времето – от император Цин Шъхуан и Конфуций до МоЙен и Джан Имоу.

Кои са неизвестните факти за тази книга? Това е първата българска книга с интервюта, проведени изцяло онлайн по време на извънредното положение в условията на КОВИД-19. Планирана и подготвена в началото на 2020 г., нейната реализация започва в необичайна комуникационна ситуация след обявяването на извънредното положение в България от 13 март 2020 г. Над 400 с. представят 25 интервюта, направени само през zoom, skype, viber или с мобилен телефон с известни и неизвестни българи пътували, посетили, следвали, работили или реализирали различни проекти в Китай. Авторката познава предварително едва четири-пет участника, а с другите 20 се „запознава“ пред екрана и трябва да спечели доверието им, да получи подкрепата им в очакване на отговорите на всичките си въпроси.

В тази трудна година на създаване на книгата онлайн – от сложното планиране, организиране и логистика на работата в продължение на повече от година, всяка седмица носи промени. Защото животът в новите условия се променя, понякога му липсва сила и настроение, изненадва със загуби и носталгия, и често сякаш спира. Авторката  подготвя над 300 въпроса за участниците, обсъжда с тях една по една над 280 снимки, вкл. архивни, използва над 500 източника, вкл. интернет ресурси за представяне Китай през  професионалните и житейските истории на 25 българи.Интересен е журналистическият похват, който Соня Алексиева използва в края на книгата, за който никой от интервюираните още не знае: тя разказва и за своя поглед към Китай в последните 50 с., но през призмата на личните си проучвания и впечатления за участниците в рамките на дългите месеци на онлайн общуване с тях. 

Кои са участниците в книгата? Много от тях са известни в публичното и медийното пространство интелектуалци и личности – творци, изследователи, експерти, издатели, преводачи, мениджъри, преподаватели, някои посещавали  Китай безброй пъти, а други – само веднъж. Обединяват ги постиженията им в културата и изкуството, в икономиката и бизнеса, в политиката и науката, в предприемачеството, туризма и спорта... Над 10 български и китайски университети представят интервюираните преподаватели сред тях – професори, доценти и доктори на науките. Над 50 са авторските монографии, специализираните и преводните книги на експертите, преводачите и преподавателите в книгата, осем от които владеят китайски език. В книгата имената на участниците са представени по азбучен ред, но читателите могат сами да изберат откъде да започне пътуването им в Китай с: д-р Ангел Орбецов, Ани Пешева, доц. Антонина Хабова, Асен Аврамов, доц. Асен Терзиев, проф. Атанас Благов, Влад Гицоайка, проф. Георги Арнаудов, Десислава Николова, Димитър Бойчев, д-р Евелина Хайн, д-р Елена Благова, Златка Михова, Иван Иванов, Иванка Георгиева, Иво Димитров, Ли Дзяи, Мариана Пенчева, д-р Мария Ганева, Мария Неделчева, Мира Янишевская, Наталия Дичева, Румяна Нейкова, д-р Юлиян Стоянов, д-р Юлияна Томова, доц. Соня Алексиевa.

Защо са толкова любопитни и полезни историите, фактите и изводите в тази книга? Десетки са личностите от древната китайска история и култура до имената в съвременната икономика, политика и изкуство: президенти, посланици, парламентаристи, учени, експерти, творци, българисти, мениджъри, писатели, за които разказват или цитират интервюираните в книгата. В исторически план това са известните имена на Цин Шъхуан, Конфуций, Лаодзъ, Сундзъ, Ли Шъджън, Джан Джундзин, Джу Сяо, ФанДжунйен, У Йоукъ, Тан Ин, Джан Дациен, Лин Лун, Бо Дзюи, Су Хуей, Ли Бай, Су Шъ, Цао Ю, Лао Шъ…Те продължават през миналия век с имената на Дън Сяопин, Си Дзинпин, Ли Къцян, Цао Сянжън, Джу Жундзи, У Бангуо, Ян Йендзие, Джан Сунфън, Чън Гуин, Шън Сюенхуай, Юен Сикун, МоЙен, Лиу Шун, Джан Имоу, Яо Мин и др.

В книгата се разказва за над 100 исторически, архитектурни, културни забележителности и туристически обекти в Китай, вкл. от Списъка на ЮНЕСКО за световното наследство... Според посещенията и пътуванията на интервюираните са събрани имената на повече от 60 градове и провинции, посочени са над 80 книги и публикации, свързани с професионалните интереси на участниците, които променят живота им. Интервютата са допълнени с десеткиснимки от личните архиви на участниците в периода 1910-2022 г.

Как страниците на тази книга свързват Китай и България? Във Въведението си към книгата, Н. Пр. Дун Сяодзюн, извънреден и пълномощен посланик на КНР в Р България, най-точно обобщава нейната цел: след изданието „Китай през погледа на българските приятели“ (2006), авторката иска да представи големите промени, настъпили в страната в последните 16 години до днес. Всъщност разказвайки за работата, сътрудничеството, партньорството или живота си в Китай, интервюираните споделят не само постиженията и успехите си в една силно конкурентна международна среда. Те фокусират погледа си върху китайската икономика, технологии, бизнес, култура, образование, архитектура, традиционна китайска медицина, бойни изкуства и др. Коментират резултатите от инвестициите и грижите за опазване и съхраняване на материалното и нематериалното културно наследство на една 5000-годишна цивилизация. 

Но паралелно с това 25-ата българи сравняват не само успехите и постиженията, но също и проблемите и грешките на България в предприемачеството, инфраструктурата, културата, образованието и туризма. Хора с различни професии и образование, които не се познават помежду си, които не са пътували заедно в Китай, споделят близки мечти и очаквания за позитивните промени в България и нейното бъдеще. На страниците на „Китай през очите на българите“се обединяват впечатленията им от една страна, която насърчава и България за развитие на по-силна икономика, по-защитена култура, по-конкурентно образование и по-развит устойчив туризъм. В книгата си Соня Алексиева тръгва отново през последните 18 години по дългия път от България до Китай с изключителен респект към представените българии с много внимание към фактологията и детайлите наневероятните им професионални и човешки истории. 

Книгата се издава с любезното съдействие на посолството на Китайската народна република в Република България и е отпечатана в издателство „Български Бестселър“ – в поредицата „Виж Китай“.

За автора:

Соня Алексиева е завършила Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски”. Има дългогодишен опит като PR експерт, с тясна специализация PR в туризма. Доцент е в департамент „Администрация и управление” на Нов български университет, където преподава в бакалавърските и магистърските програми по туризъм. Автор е на над 10 монографии и учебници и на стотици публикации в областта на туризма, културно-историческото наследство, PR, специалните събития и др. 

До днес е съставител, редактор, автор или консултант на книгите и сборниците „Китай през погледа на българските приятели“ (2006), „Справочник за Олимпийските игри Пекин“ (2008), „Китай – традиции и съвременност“ (2009), „България – Китай. Културен туризъм“ (2009, 2010), „Китай безкрай“(2010), „Фън шуй за българи“. Триезичната ѝ книга с две издания „България–Китай. Културен туризъм“ (на български, китайски и английски) има три международни награди и е притежание на Конгресната библиотека на САЩ. През последните 18 години С.Алексиева е публикувала десетки научни и журналистически статии за културно-историческото наследство и културния туризъм на Китай.

Доц. д-р Соня Алексиева е сред учредителите на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), на Международното изложение „Културен туризъм” – Велико Търново и др. Член е на Международната организация на  журналистите и писателите по туризма (FIJET) и на УС на българската ѝ секция – АБУЖЕТ; Международната федерация на журналистите (IFJ); Българската асоциация по маркетинг (БАМ). Била е член на Международната  асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA); на УС на БХРА и др. Първият носител е на новоучредената награда „Личност с принос за развитието на културния туризъм в България” на Международното изложение„Културен туризъм” – Велико Търново.