Анализи Новини

Рейтинг 2022: Приложението на дипломата е най-ниско при туризма

  14.11.2022 15:28  
Рейтинг 2022: Приложението на дипломата е най-ниско при туризма

Независимо от негативните икономически ефекти, свързани с ковид пандемията и войната в Украйна, делът на регистрираните безработни сред българските граждани, завършили през последните 5 г. висше образование в страната, спада до рекордно ниско равнище от 2.05% при нива от 3.5% през миналата година. Това е най ниската регистрирана безработица сред завършилите, откакто съществуват данни за този индикатор в Рейтинговата система, публикувана за първи път през 2011 г., коментира Георги Стойчев от "Отворено общество", подготвящо рейтинговата система. По думите му безработни висшисти у нас почти няма, като само в 2 професионални направления безработицата е над 3% (социални дейности и животновъдство), докато м.г. при половината от тях безработицата е била над 3%. "Това е ясен сигнал, че кризата от ковид на пазара на труда е преодоляна", коментира Стойчев. 

Най-ниска безработица (под и около 1%) се наблюдава сред завършилите медицина, фармация, стоматология, военно дело и математика, а между 1 и 1.4% безработица има при завършилите здравни грижи, енергетика, теория и управление на образованието, обществено здраве, транспорт, проучване и добив на полезни изкопаеми, комуникационна и компютърна техника. Най-висока е безработицата сред завършилите социални дейности (3.7%), следвано от животновъдство (3.4), науки за земята (3.03), педагогика (2.9), растениевъдство (2.9), хранителни технологии и биологически науки (2.8) и др.

На най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (около и над 90%) могат да се надяват завършилите военно дело, медицина, теория и управление на образованието, фармация и стоматология, а на най-ниска - завършилите туризъм (21%), изобразително изкуство (28%), хранителни технологии (30%), растениевъдство и транспорт. Най-голям дял (над 90%) от завършилите се осигуряват в България сред тези, които са се обучавали в направленията теория и управление на образованието, военно дело и фармация, а най-малък - сред завършилите транспорт корабоплаване и авиация (67%).

Останалите показатели за реализацията на завършилите на пазара на труда също продължават да се подобряват, достигайки до рекордни за последното десетилетие стойности. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до под 17% през 2022 г. от 18% през 2022 г. и над 25% през 2014 г. Делът на наетите висшисти, които през първите 5 г. след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до над 54% т.г. от 53% през м.г. и под 46% през 2014 г.Анкета

Къде ще пътувате за априлската ваканция?


Резултати