Събития

Нов специализиран бюлетин на Министерството на туризма ще представя културни събития

  05.01.2023 17:28  
Нов специализиран бюлетин на Министерството на туризма ще представя културни събития

Министерството на туризма започва публикуването на нов специализиран информационен бюлетин, чрез който да представя културни събития в туристическите райони на страната. 

Новият бюлетин „Култура на фокус“ е изготвен от Министерство на туризма със съдействието на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) и ще се публикува веднъж месечно. Предоставянето на актуална, достъпна и подходящо синтезирана информация ще отговори на нуждите на потребителите на туристически услуги в страната - това са всички пътешественици и туристи, които търсят основните по-значими събития от културния календар.

Първият брой на специализирания бюлетин на МТ за културните събития за тази година е публикуван в секция „Култура на фокус” на сайта на министерството – https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/byuletin-kultura-na-fokus/byuletin-kultura-na-fokus-12023

Представената информация, която в първия брой е главно за събития през месец януари, не е изчерпателна. Възможно е да настъпят промени в датите на посочените събития, поради което информация за точните дати на провеждане може да се получи и от организаторите.