Новини Турагенции

Община Добрич избра Е-турс ООД за самолетни билети за 183 000 лв.

  07.02.2023 16:11  
Община Добрич избра Е-турс ООД за самолетни билети за 183 000 лв.

Община Добрич избра туристическа агенция „Е-турс“ ООД за покупката на самолетни билети и трансфери на стойност 179 979 лв. без ДДС. Това показва справка на TravelNews в регистъра на обществените поръчки. Търгът е за организиране на международни обмени по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП)“.

Интересен момент е, че в процедурата е кандидатствала само една туристическа агенция. „Е-турс“ е от Варна и е позната с обслужването на общините в района, включително и Добрич, където има офис. Управител на компанията е Павлина Алексиева, показва справка в Търговския регистър. Мажоритарен собственик с 65% е Висше училище Международен колеж, Международен колеж ООД с 20% и Фондация "Модерно образование и наука“ с 15%, се вижда от регистъра.

Изпълнителят на обществената поръчка услугата следва да обезпечи логистиката за провеждането на международните дейности, свързани с 6 посещения в чужбина за група от 15 човека от младежка възраст и извън младежка възраст. Предвидено е посещение в чужбина при партньора от Община Копавогур, Исландия за група от 24 участника от младежка възраст  и извън младежка възраст. Също и посещение в Младежки център – Добрич на представители на партньора от Копавогур, Исландия. Участие ще вземат до 10 участника от страната донор. Има още 2 посещения в Младежки център – Добрич от по 15 младежи от младежки организации от Европа.

Младежки обмен ще има в Младежки център - Добрич, част от дейностите на Национална мрежа на младежките центрове. Ще бъдат поканени 2 обучители – експерти от обучителния състав /training pool/ на Съвета на Европа.

Мирослав Иванов