Новини Хотели

Ръст от цели 57.1% на нощувките в хотелите за последната година

  10.02.2023 14:21  
Ръст от цели 57.1% на нощувките в хотелите за последната година

През декември 2022 г. в страната са функционирали 2 224 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 62.0 хил. стаи и 128.1 хил. легла в тях. В сравнение с декември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23.1%, а броят на леглата в тях - с 19.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2022 г. е 968.0 хил., или с 57.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 663.4 хил. нощувки, а чуждите - 304.6 хиляди.

През декември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.1% от общия брой нощувки на чужди и 43.5% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.6% от нощувките на чужди и 28.0% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.3 и 28.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2022 г. се увеличава с 62.6% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 472.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2022 г., са 349.8 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 122.8 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки, като 75.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2022 г. е 24.6%, като се увеличава с 5.3 процентни пункта в сравнение с декември 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 33.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 22.8%, и с 1 и 2 звезди - 15.5%. Приходите от нощувки през декември 2022 г. достигат 74.9 млн. лв., като 47.4 млн. лв. са от български граждани, а 27.5 млн. лв. - от чужди граждани.