Новини Събития

Министерството на туризма обяви общо търгове за наем на 28 плажа

  14.02.2023 09:52  
Министерството на туризма обяви общо търгове за наем на 28 плажа

В съответствие с обявеното през месец декември от Министерството на туризма намерение за стартиране в периода януари-февруари 2023 г. на подготовката на летен сезон 2023 г. чрез откриването на търгове за отдаване под наем на морски плажове, са изготвени двадесет и три тръжни процедури за отдаване под наем на морски плажове за следните обекти:

Плаж

1

Иканталъка 1

2

Минерален басейн - север

3

Буните 2 - запад и Буните 2 - изток

4

Младост ММЦ

5

Бяла - централен 3

6

Бяла - чайка

7

Елените 1

8

Караагач

9

Стамополу - Перла

10

Чайка - централен 1

11

Къмпинг юг

12

Фичоза - част 2

13

Камчия - север1 и Камчия - север 2

14

Несебър стар град

15

Устие на река Велека

16

Романтика

17

Обзор - детски лагери

18

Къмпинг Ахелой - част 3

19

Поморие - Буната

20

Шкорпиловци - юг

21

Царево Попски

22

Камчия север 3, 4 и 5

23

Малък плаж Оазис - зона 3

Първите шест от гореизброените тръжни процедури са обявени, съответно на 09, 10 и 13 февруари 2023 г. на интернет страницата на Министерството на туризма и в съответните броеве от тези дати на два национални ежедневника – в. „Труд“ и в. „Телеграф“, а останалите процедури ще бъдат обявени по същия начин съгласно оповестения през месец декември план – до края на месец февруари 2023 г.

Съгласно изискванията на чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост обявлението на всеки един търг се публикува поне в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на Министерството на туризма в раздел „Обяви и търгове“, поддиректория „Търгове за наем на плажове“, с обявени дата, час и място за провеждане на търга. Условията се обявяват и на видно място в сградата на Министерство на туризма.

Обявленията се публикуват най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, като крайните срокове за кандидатстване по вече обявените търгове са съответно 10, 13 и 14 март 2023 г. Първите търгове ще се проведат съответно на 17, 20 и 21 март 2023 г.

Условията и изискванията към кандидатите за участие в процедурата са описани в тръжна документация, която се продава по ред, указан в заповедта за откриване - https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/turgove-za-naem-na-plazhove.

Огледът на обектите може да се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Процедурите ще се извършват по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за отдаване под наем на обекти – изключителна държавна собственост, обособени части от крайбрежната плажна ивица, представляващи морски плажове, които се намират в областите Добрич, Варна и Бургас.

С цел защита на обществения интерес и гарантиране на законосъобразното провеждане на тръжните процедури, като наблюдатели на провеждането на заседанията ще бъдат поканени представители на МВР, ДАНС и КПКОНПИ.

Като бъдат съобразени обстоятелства като ход на висящи съдебни производства и възможните срокове на наемните договори, ще бъде извършена допълнителна преценка дали да бъдат открити процедури за отдаване под наем и на следните обекти – изключителна държавна собственост, обособени части от крайбрежната плажна ивица, представляващи морски плажове, находящи се в областите Варна и Бургас:

Област Варна

Кабакум - централен

Варна

Кабакум - юг

Варна

Област Бургас

Сарафово - юг

Бургас

Созопол - запад

Бургас

Василико

Бургас