Новини Транспорт

ЕС постигна споразумение за устойчиви горива в авиоиндустрията

  26.04.2023 13:20  
ЕС постигна споразумение за устойчиви горива в авиоиндустрията

ЕС постигна споразумение между Европейския парламент и Съвета по предложението за ReFuelEU в областта на въздухоплаването. След като влязат в сила, новите правила ще спомогнат за декарбонизацията на авиационния сектор, като задължат доставчиците на горива да смесват устойчиви авиационни горива (УАГ) с керосин във все по-големи количества от 2025 г. нататък, заяви ЕК.
Предвижда се тази мярка сама по себе си да намали емисиите на CO2 от въздухоплавателните средства с около две трети до 2050 г. в сравнение със сценария на "бездействие" и да осигури ползи за климата и качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите, които не са свързани с CO2.

Сделката бележи последното споразумение по предложенията в областта на транспорта в рамките на пакета "Fit for 55", защото вече бяха постигнати споразумения относно актуализираните правила за търговия с емисии в авиационния и морския сектор, относно насърчаването на устойчиви горива за корабоплаването, както и относно ускореното внедряване на инфраструктура за алтернативни горива.

Новите правила ще изискват:

1) Доставчиците на авиационни горива да доставят минимален дял от устойчиви горива на летищата в ЕС, като се започне от 2 % от общото количество на доставените горива до 2025 г. и се достигне до 70 % до 2050 г. Новата смес от реактивни горива в ЕС ще трябва да съдържа и минимален дял от най-модерните и екологични синтетични горива, който с времето ще се увеличава;

2) операторите на самолети, излитащи от летища в ЕС, да зареждат само с необходимото за полета гориво, за да се избегнат емисиите, свързани с допълнително тегло или изтичане на въглерод, причинени от практиките на "зареждане с гориво" (умишлено пренасяне на излишно гориво, за да се избегне зареждането със УАГ);

3) летищата да гарантират, че тяхната инфраструктура за зареждане с гориво е налична и подходяща за разпространение на УАГ.
Мандатът за смесване обхваща биогоривата , рециклираните въглеродни горива и синтетичните авиационни горива (е-горива) в съответствие с Директивата за възобновяемата енергия, но изключва хранителните и фуражните култури, което подкрепя целите за устойчивост. Тъй като ще се прилага на територията на целия ЕС, новият мандат ще осигури равнопоставеност в рамките на вътрешния пазар на ЕС, ще осигури правна сигурност на производителите на горива и ще спомогне за стартирането на широкомащабно производство на целия континент. Той също така ще повиши енергийната сигурност на ЕС чрез намаляване на зависимостта от енергийни продукти, произхождащи от трети страни, и ще създаде хиляди нови работни места в енергийния сектор. Авиокомпаниите в ЕС ще имат достъп до все по-големи количества устойчиво авиационно гориво в целия ЕС.

Това споразумение е важна стъпка към изпълнението на законодателния пакет на Комисията "Fit for 55" и ще спомогне за постигането на амбициите на ЕС в областта на климата в рамките на Европейската зелена сделка.

Емисиите от въздухоплаването в Европа са се увеличили средно с 5 % на годишна база в периода 2013-2019 г. Макар че по време на пандемията емисиите от авиацията спаднаха драстично, все още се очаква те да продължат да нарастват. Повишената амбиция на авиационния сектор в областта на климата ще бъде от решаващо значение за постигането на целите на ЕС в областта на климата съгласно Парижкото споразумение и за осъществяването на Европейската зелена сделка.

За да постигне неутралност по отношение на климата, ЕС трябва да намали емисиите от транспорта с 90 % до 2050 г. (в сравнение с нивата от 1990 г.). RefuelEU Aviation ще помогне на авиационния сектор да допринесе за постигането на тази цел, заедно с преразгледаните правила за системата на ЕС за търговия с емисии в авиационния сектор.Анкета

Къде ще пътувате за априлската ваканция?


Резултати