Хотели

Държавата пусна на търг под наем 15 декара на брега на Златни пясъци

  30.05.2023 09:56  
Държавата пусна на търг под наем 15 декара на брега на Златни пясъци

15,4 дка имот на първа линия на Златни пясъци предстои да бъде отдаден под наем за 10 години. Това става ясно от обявен търг с тайно наддаване.

Заповедта за откриване на процедурата е одобрена от министъра на земелието Явор Гечев. 

Теренът се намира непосредствено до пристанището в к.к. "Златни пясъци", съобщи Moreto.net.

Поземленият имот е в горска територия – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Североизточно държавно предприятие” ДП, гр. Шумен, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Варна”.

Начална годишна тръжна наемна цена в е 28 392 лв. без ДДС. Имотът се състои от два дяла - единият 10 дка, предназначен да се ползва за спортни цели. Вторият дял е с площ 5,4 дка и е предназначен за търговски обекти.

Според условията имотът може да се ползва само по предназначение, без право да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

Търгът да се проведе на 30.06.2023 г. от 13:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ЦУ на „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, ет. 4

Вижте търга ТУК.