Събития

УХТ организира курс по мениджмънт на хотели и ресторанти

  18.08.2023 10:58  
УХТ организира курс по мениджмънт на хотели и ресторанти


От месец Октомври 2023г. Университетът по Хранителни Технологии /УХТ/ Пловдив и
Българската Асоциация на Експертите в Туризма /БАЕТ/, организират съвместно курс по „Мениджмънт на Хотелиерството и Ресторантьорството“, с подчертана практическа насоченост. Преподавателите по практическите дисциплини, ще бъдат специалисти с практически и теоритичен опит в хотелиерската и ресторантьорска индустрии, както и действащи служители и мениджъри, по останалите дисциплини лекциите ще се водят от академични преподаватели от УХТ Пловдив.
Курсът предлага обучение, придобиване на знания и ключови компетенции в областта на хотелиерската и ресторантьорска индустрии. Изучават се организацията и управлението на хотелиерството и ресторантьорството, управление на човешките ресурси, маркетинг, стратегически и финансов мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството.
Курсът ще бъде полезен и необходим за кандидатстващи за работа в хотелиерската и ресторантьорска индустрии, и за всички които искат да придобият повече теоритични и практически познания и умения в областта на хотелиерската и ресторантьорска дейности.
Кандидатите трябва да са завършили минимум средно и/или Висше образование - ОКС
/Бакалавър или Магистър/ с мотивация за надграждащи теоретико - практически знания в области, свързани с мениджмънта в хотелиерството и ресторантьорството, маркетинга в туристически предприятия, управление на човешките ресурси и др.
Курсът включва и практически упражнения за работа в хотели и ресторанти в туристически дестинации/райони.
Курсът започва през месец октомври 2023г., със срок на обучение 1 /една/ академична година. Теоритичните занятия ще се провеждат в сградата на УХТ Пловдив, а практическите в хотели и ресторанти в страната.
На успешно завършилите се издава „Свидетелство“ за Професионална квалификация от Университет по Хранителни Технологии /УХТ/ Пловдив.