Новини Хотели

Премиер Фонд АДСИЦ обявява търг за отдаване под наем на хотел Ахилея

  23.08.2023 09:15  
Премиер Фонд АДСИЦ обявява търг за отдаване под наем на хотел Ахилея

„Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление: град Варна, ул. „Цар Асен“ № 5, обявява

ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на хотел “Ахилея”, който ще се проведе на 12.09.2023 г. от 10:00 ч. на адрес град Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 31

Описание на хотел „АХИЛЕЯ“:

Хотелът е разположен върху два поземлени имота със идентификатори 02508.7.355 и 02508.7.355 с обща площ 7397 кв. м. по скица и 7605 кв. м по нотариален акт.

Върху поземлените имоти са застроени 4 бр. вилни сгради с обща застроена площ 966 кв. м. по скица и 2210 кв. м разгърната застроена площ по нотариален акт и Столова-кухня с павилион – лятна дискотека с обща застроена площ 214 кв. м. по скица и 916 кв. м разгърната застроена площ по нотариален акт.

Вилна сграда № 1 обхваща сгради с идентификатор 02508.7.355.1; 02508.7.355.2; 02508.7.355.3 и 02508.7.355.4. В нея са разположени 18 бр. хотелски стаи, медицинска стая и склад.

Вилна сграда № 2 обхваща сграда с идентификатор 02508.7.355.5. В нея са разположени 14 бр. хотелски стаи, склад, клуб, локално парно котле и склад към котелно помещение.

Вилна сграда № 3 обхваща сгради с идентификатор 02508.7.356.1; 02508.7.356.2; и 02508.7.356.8. В нея са разположени 14 бр. хотелски стаи, стая на управителя, склад, стая за пазачи.

Вилна сграда № 4 обхваща сгради с идентификатор 02508.7.356.3; 02508.7.356.4; и 02508.7.356.5. В нея са разположени 15 бр. хотелски стаи, 2 бр. офиси, склад, мазе.

Столова-кухня с павилион – лятна дискотека обхваща сгради с идентификатор 02508.7.356.6; 02508.7.356.7. В нея са разположени столова, кухня, стая за домакин със съблекалня, склад, бар и миячно отделение и лятна дискотека с разгърната застроена площ от 16 кв. м.

Какво съдържа тръжната документация:

Подробно описание на съответния обект;
Какво точно се отдава под наем за съответния обект;
Декларация за оглед;
Примерен договор за наем.

Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден от 09:00 до 15:00ч. до деня, предхождащ процедурата.

За справки, допълнителна информация и съгласуване на оглед тел. 0886/090930 и e-mail: [email protected]

Допълнителна информация:

първоначалната годишна наемна цена - 80 000 лева без ДДС
срок на договора за наем – 3+2 години
стъпка на наддаване – 1000 лева