Видео

Към бранда Introvert Hotels има много голям интерес

  17.09.2023 09:44  

Ние решаваме проблема с липсата на персонал и управлението на малките градски хотели. Това казва в интервю пред TravelNews Геновева Христова, съдружник в Introvert Smart Hotels. Интервюто взе Мирослав Иванов.