Събития

Шенгенските визи стават дигитални

  19.10.2023 09:00  
Шенгенските визи стават дигитални

Европейският парламент одобри въвеждането на цифровите визи за достъп до страните от Шенгенското пространство, което ще направи документа по-труден за фалшифициране, но и едновременно с това кандидатстването за него ще стане по-достъпно.

Законодателството цели да намали разходите и усилията, необходими за подаване на заявление за виза, като същевременно се гарантират хармонизирани практики в цяла Европа и се подобрява сигурността.

Заявленията за издаване на визи ще бъдат обработвани от единна онлайн платформа, която ще информира кандидатите за това коя държава ще получи и обработи тяхното заявление. Новите криптографски подписани визи са по-сигурни и по-трудни за фалшифициране.

Европейският парламент настоя за гаранции, че новата система ще е достъпна за всички, независимо от езиковите умения, увреждания или слабо интернет покритие.

"В момента Европа изостава от нейните партньори в областта на цифровите визови процедури. С тази реформа ще наваксаме и целият процес ще стане по-евтин и по-лесен за кандидатите. Това също ще направи злоупотребата със системата по-трудна, което ще направи процеса по-сигурен. Единната платформа на ЕС за кандидатстване за визи ще бъде градивен елемент за възприемането на Европа като единна географска единица", коментира докладчикът по темата в ЕП Матяж Немец (С&Д, Словения).

След стартирането на Визовата информационна система (ВИС) и други бази данни в областта на правосъдието и вътрешните работи, части от визовата процедура в ЕС бяха цифровизирани. В същото време обаче заявленията за издаване на визи и стикерите, подавани на успешните кандидати, останаха на хартия. Това обаче ще се промени с новото законодателство.

След като Съветът на ЕС приеме законодателството, то ще бъде публикувано в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след публикуването му.