Новини Събития

Курортът Черноморец иска помощ за потрошено пристанище

  28.11.2023 18:32  
Курортът Черноморец иска помощ за потрошено пристанище

Курортът Черноморец иска помощ за потрошеното от упагана си пристанище. Във вторник комисия, водена от кмета на Созопол Тихомир Янакиев , извърши оглед на общинския порт. В следствие на тежката метеорологична обстановка са били нанесени щети и поражения по плаващите съоръжения на територията на цялото пристанище, гласи тяхната констатация.

На Пирс №1 е изкъртена вълноломната стена и електрическото табло, а в морето са паднали голяма част от съоръженията. На Пирс №2 също е счупен фундамента на главното еектрическо табло. На Пирсове 3, 4 и 5 са повредени преходните мостове и закрепващите връзки между понтоните, скъсани са захранващите кабели, а челата на понтоните са обрушени и с множество пукнатини.

Изкъртени са кнехтовете по всички 20 пирса, проблеми има и по ел. инсталацията на пристанището.

Директорът на ОП „Рибарски пристанища“ Георги Пеев вече е уведомил Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и застрахователите за усложнената ситуация и констатираните щети, а след изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка, включваща и предложение за подобряване състоянието на хидротехническите съоръжения, ще бъде изпратено и искане за финансова помощ до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.