Новини Турагенции

Туроператорите приветстват по-бързото възстановяване на суми на клиенти, но какво става с авиокомпаниите?

  05.12.2023 09:46  
Туроператорите приветстват по-бързото възстановяване на суми на клиенти, но какво става с авиокомпаниите?

Прeдложенията за променив Директивата за пакетни пътувания, приети отЕвропейската  Комисия на 29 ноември т.г., ще бъдат обсъждани днес от Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент. На заседанието ще присъстват евродепутати, представители на Комисията и на туристическия бизнес. 

Предложените промени се посрещат със смесени реакцииот европейските туроператори. Европейският Комитет на Асоциациите на Туроператорите и Турагентите (ECTAA) приветства мерките установяването на ясни правила и ускоряване на възстановяването на суми между отделните фирми в туризма. Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА) като единствен представител на българските туроператори в най-голямата европейска браншова организация напълно подкрепя тази позиция.

ECTAA и АБТТА обаче категорично настояват за включването на система за бързо възстановяване на средства, основана на ускорена държавна помощ, която да е готова за бързо разгръщане в случай на световни ограничения на пътуванията или други рискове в бъдеще.

В същото време се очаква ограничаването на размера на авансовите плащания на туристическите пакети до 25% да повиши цените, да фрагментира търговците,предоставяйки минимални ползи за потребителите, като потенциално изключи най-уязвимите от тази защитна схема и ги насочи към по-евтини, но незащитени алтернативи. Освен това заслужава критика фактът, че предложените промени не са осигурени с основните инструменти, необходими за ефективно справяне с мащабни кризи.

ECTAA и АБТТА приветстват предложението на Комисията за ускоряване на възстановяването на суми на пътниците и пътуващите с туристически пакети, които са направили резервация чрез туристическа агенция или туроператор. Последното е признание, че те не задържат предплатените от потребителите суми. Изяснявайки правилата за възстановяване на суми между доставчици и организатори, това предложение ще спомогне за ограничаване на финансовия риск за организаторите на пакетни пътувания, особено по време на криза. Необходими са обаче силни инструменти за правоприлагане, за да не се налага потребителите и организаторите да чакат година и половина за възстановяването на средства. 

Заедно с това европейските туроператори отново изразяват дълбокото си разочарование от решението на Комисията да наложи ограничения върху авансовите плащания към организаторите на пътуванията. Това ще доведе до повишаване на общата цена на пакетните услуги в ущърб на потребителите. Предплащанията, извършвани от туристите, които предприемат пътувания чрез ТО/ТА, вече са защитени  от неплатежоспособност на организатора. Eвропейските туроператори смятат, че общата защита на потребителите ще се засили, ако се разпространи не само върху пакетите, но и върху отделните услуги, в частност, върху въздушните превози. В момента не съществува никаква защита в случай на фалит на авиокомпаниите. Удвоявайки тежестта, наложена върху посредниците, които не задържат авансово внесените суми, и без да предложи ограничения за финансовия риск на пътуващите самостоятелно, Комисията ще допринесе за намаляването на броя на туристическите пакети. 

Освен това въведените правила могат да попречат на организаторите да предлагат разсрочено плащане на туристическите пакети, което ще постави в неизгодно положение уязвимите потребители. Необходимо е по-широко разпространение на правилата за пакетни пътувания в интерес на по-голям сегмент от граждани на ЕС. 

Нещо повече, европейските туроператори изразяватразочарованието си от това, че при разработването на предложените промени уроците на пандемията не са напълно отчетени. Въпреки че приветстват включването на мерките, свързани с ваучера като компенсация за неосъществено пътуване, те ги оценяват катонедостатъчни за преодоляване на поредна евентуалнакриза, предизвикана от пандемия или друго широкомащабно събитие, водещо до намалена ликвидност. ECTAA категорично настоява за включване на система за бързо възстановяване на средства, която да е основана на ускорена държавна помощ и може бързо да се разгърне  в случай на ограничения на пътуванията в световен мащаб.

За АБТТА:

Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА) е сдружение с нестопанска цел, с членове – туристически агенции, осъществяващи продажба на въздушен транспорт и акредитирани от  Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА и туристически фирми, регистрирани съгласно българското туристическо законодателство. 

ЗА ЕСТАА:

ECTAA е създадена през 1961 г. в Бад Кройцнах(Федерална република Германия) от националнитеасоциации на туристическите агенти и туроператорите на6-те държави членки-основателки на Общия пазар. С разширяване на Европейския съюз към нея се присъединиха и други национални асоциации, като днестова са националните асоциации на всички държави-членки на ЕС, както и Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство. Освен това има трима членовеизвън Европа – от Тунис, Малайзия и Израел.