Анализи Новини

Национална туристическа организация ще обединява насила бранша

  19.11.2022 14:32  
Национална туристическа организация ще обединява насила бранша
Втората среща не доведе до разбирателство за обединението на бранша
  Министерство на туризма

Министерството на туризма предлага 5 отделни закона за обединението на различните браншове в сектора и един общ за събирането на бизнеса в една Национална туристическа организация. Проектите са представени на бизнеса и са обсъдени на среща вчера със зам.-министъра на туризма проф. Мариела Модева, съобщиха за TravelNews представители на съществуващите в момента сдружения. Другите четири проекта са за Национална камара на хотелиерите и ресторантьорите (НКХР), Национална камара на туроператорите и туристическите агенции (НКТОТА), Национална камара на самостоятелните заведенията за хранене и развлечения (НКСЗХР), Национална камара на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите (НКЕПВСУ).

Идеята е всички те да бъдат обединени в Национална туристическа организация, която ще извършва дейности, свързани с формиране на национални туристически продукти и осъществяване на националния маркетинг и реклама на Република България като дестинация за туризъм и инвестиции, пише в проектозакона, с който TravelNews разполага. Проектите са разработени от доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Проводник на обединението е служебният министър на туризма Илин Димитров, за което настояваше и като председател на Комисията по туризъм в предишното Народно събрание. Причината е, че в сектора има официално регистрирани 240 сдружения, с които държавата трябва да води диалог. Димитров вече не присъства на втора среща за обединението на бранша и оставя нещата в ръцете на зам.-министър Модева, която очевидно не може да защити идеите.

Туристическият бранш е категорично против насилственото обединение на бизнеса в камари. Единствено е склонен да подкрепи създаването на обща организация с държавата, която да се занимава с рекламата на България като туристическа дестинация. Затова настоява отдавна Националният борд по туризъм.

„Не сме съгласни с предложенията и обединението не може да стане насила. Това ще бъде поредният закон Франкенщайн“, коментира пред TravelNews Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ).  Според нея не трябва да се бяга от конкурентната среда, защото няма проблем да има повече сдружения и различни мнения. „В туризма сме силно фрагментирани, за да сме в обща камара“, подчерта тя. Илиева подкрепя идеята да се създаде обща организация между държавата и бизнеса , която да се занимава само с рекламата. По този начин браншът ще може да казва какво да се рекламира. От ОБТ предлагат първо да се работи в посока промяна и олекотяване на Закона за туризма, който вече е морално остарял във връзка с новите реалности. Към него да бъдат създадени повече поднормативни актове по сектори, за да има гъвкавост и да могат да се променят лесно при възникване на кризи, както се случи с Ковид пандемията.

„Задължителното членство в НПО ми звучи като комунистически режим, а не се намираме в Северна Корея“, коментира Венцислав Кръстев, председател на Сдружение „Туризъм“, в което влизат туроператори. Според него сдружаването е доброволен принцип по Конституция. Освен това без промяна в Закона за туризма нищо не може да се осъществи. „Струва ми се, че в това насилствено обединение става въпрос за пари, за да бъдат откраднати средствата за реклама на България“, подчерта той.

„Министърът на туризма ми се струва, че изпълнява дребни поръчки за обединението на бранша. Не е ясна идеята и какво точно искаме. Сдруженията се създават свободно и никой не може да ни кара насилствено къде да членуваме“, коментира проф. Георги Рачев, зам.-председател на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) и председател на Алианса на туристическата индустрия в България (АТИБ). „Става въпрос за пари, а от нас се иска да сложим мокър печат на чужди идеи, които бизнесът не припознава“, подчерта той. Според проф. Рачев не може да се създава нова неправителствена организация, която да бъде управлявана отново от министъра на туризма. Така се губи целият смисъл от сдружаването и свободата да се изразява мнение. Проф. Рачев също смята, че трябва да бъде променен на първо време Законът за туризма, където да се вкара Гаранционен фонд за туроператорите и контролно звено в сектора.

„По обединението на бранша ако въобще се случи такова трябва да работи редовно правителство. Това е дългосрочна визия и не е работа сега на служебното правителство“, каза Димитрина Горанова, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). Не е демократично едно обединение да се случи със закон, подчерта тя. Според Горанова организацията и сега си партнира успешно с различни сдружения. Тя не вижда как практически може да се случи обединението в една структура след като има толкова различни браншове в туризма. „С който искаме да работим го правим и в момента. Държавата не трябва да ми казва с кого да работя и не може да налага нещо насила“, заяви Горанова.

Председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Георги Щерев също не смята, че трябва да има само една организация в сектора. „Хубаво е да си има сдружения на хотелиерите, на туроператорите, на ресторантите отделно. В момента всички сме обединени в две големи работодателски организации в туризма, като по време на пандемията имахме общи каузи и цели“, каза Щерев. Според него една структура ще работи трудно, като има опасност да се превърне в говорилня. Той гледа положително на идеята за обща структура само за рекламата на България, в която да се обединят държавата и бизнеса. Но задължително да има регионални поделения, защото има и специфични нужди по места. „Не мисля, че държавата реално иска да ни обедини, защото ще станем сила. Политиците ни искат разединени“, подчерта още Георги Щерев.

Единствено Националният борд по туризъм подкрепя и иска създаването на обединена структура в туризма, която да работи по примера на строителния сектор – една национална камара, в която задължително да членуват всички фирми. „Ние имаме концепция и модел, който е взаимстван от Хърватия и е предложен на Министерството на туризма“, заяви Мартин Захариев, зам.-председател на НБТ. Според него това трябва да бъде една структура с водеща роля на държавата и публично-частно партньорство с участието на бизнеса, както и общините. „Ние сме твърдо за обединението на бранша. Това трябва да бъде задължителен орган за членство, както е Камарата на строителите в България“, подчерта Захариев. По думите му тази организация трябва да извършва категоризацията на хотелите, къщите за гости, ресторантите, както и да прави рекламата на България. Държавата самостоятелно няма в момента капацитет нито за категоризацията, нито за рекламата. Според него Министерството на туризма няма административен и креативен капацитет да изпълнява тези задачи.

Заместник-министър Мариела Модева обяви, че сдруженията по никакъв начин няма да бъдат принуждавани по административен път против своето желание да участват в единна бъдеща обща организация, нито Министерството на туризма ще налага насилствено обединение. Тя заяви, че идеята за създаването на работната група с най-широко представителство от страна на бранша е тя да се превърне в катализатор за развитие на бъдещи идеи с цел подобряване на средата в сектор туризъм. Според нея тази цел може да бъде постигната само чрез неговото обединение. В същото време ще се даде възможност на участниците да съдействат за формирането на политики и работещи решения за развитието на сектора - чрез взаимопомощ и равна възможност за всички да участват в създаването на най-добрата среда за развитие на сектора. Такава е позицията и на министъра на туризма Илин Димитров. Според него чрез обединението на бранша ще бъдат осигурени повече пари за реклама на България. Той се бори за бюджет от 100 млн. лв.

Какво ще представлява Националната туристическа организация (НТО)?

Чл.2. (1) НТО се създава за следните дейности:

1. разработване и прилагане на маркетингова стратегия за развитие дестинацията за туризъм и инвестиции в съответствие с националната маркетингова стратегия;

2. изработване на лого и слоган на НТО;

3. организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в туристическата дестинация за туризъм и инвестиции и на анализи и прогнози за туристическото развитие;

4. осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и реклама на туристическата дестинация за туризъм и инвестиции;

5. организиране и подпомагане дейността на туристическите информационни центрове в страната и чужбина;

6. разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма, продуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на туристическата дестинация за туризъм и инвестиции в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България;

7. подпомагане дейността на министъра на туризма, областните управители и кметовете на общини при реализацията на стратегии и програми за развитие на туристическата дестинация за туризъм и инвестиции;

8. реализиране на съвместни проекти за участие в рекламни прояви на туристическата дестинация за туризъм и инвестиции трети страни по програми на Европейския съюз;

9. създаване и поддържане на база данни за туризма в туристическата дестинация за туризъм и инвестиции;

10. осъществяване обмен на информация, стандарти и добри практики;

11. провеждане на дейности по обучение на журналисти и експедиенти за популяризиране на туристическата дестинация за туризъм и инвестиции;

12. разработването и поддържането на националния информационен портал.

(2) НТО осъществява своята дейност в съответствие с националната политика в областта на туризма, провеждана от Министерството на туризма.

Чл. 3. (1) НТО може да извършват и друга стопанска дейност, която подпомага, допълва или съпътства основния предмет на дейност.

(2)  могат да бъдат бенефициенти по Кохезионния фонд и Структурните фондове на Европейския съюз и по програми на национално и европейско равнище.

Чл. 4. (1) НТО се подпомага от държавата.

(2) НТО извършва дейността си под контрола на държавата. Функциите на контролен орган се осъществяват от министъра на туризма.

Чл. 30. (1) Приходите по бюджета на Националната туристическа организация се формират от:

     1. субсидия от държавния бюджет, утвърдена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

     2. средства от такса „туристическа реклама”, събрана по реда на този закон;

     3. средства от организиране и участие в туристически изложения и събития

     4. стопанска дейност и предоставяне на платени услуги;

     5. средства от участие в европейски, международни и други донорски програми;

     6. членски внос;

     7. дарения от физически и юридически лица;

     8. други източници.

(2) Средствата по ал.1, т.2 не могат да бъдат използвани за административни разходи.

Целият проектозакон може да откриете тук

Мирослав Иванов

Проектозакон


Анкета

Къде ще пътувате за априлската ваканция?


Резултати